Ceník služeb poskytovaných na žádost pacienta

 

Ceník vychází z nákladové kalkulace lékařské praxe.

 

aktualizováno: 10.06.2022 19:54:06