Ceník služeb platný od 1.10.2022

 

Vyšetření zdravotní způsobilosti - do zaměstnání, řidičský, zbrojní průkaz atd.:     500 Kč

Celkové vyšetření pacienta nehrazené pojišťovnou (plastické operace atd.):         500 Kč

Aplikace očkovací látky nehrazené zdravotní pojišťovnou:                                     200 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace:                                                                            200 Kč

Osobní konzultace na žádost pacienta mimo pracovní dobu:                                 800 Kč/h

Zpráva lékaře úrazu pro komerční pojišťovnu:                                                        300 Kč

Posouzení bolestného pro komerční pojišťovnu:                                                    300-600 Kč.

Administrativní výkon na vyžádání pacienta:                                                          150 Kč

Kopie dokumentů či zdravotnické dokumentace:                                                    3 Kč/stránka

Vyšetření stolice na okultní krvácení nehrazené zdravotní pojišťovnou:                300 Kč

Hypnoza                                                                                                                          400 Kč/30 min.

 

Ceník vychází z kalkulace nákladovosti lékařské praxe.

aktualizováno: 26.05.2024 20:33:01