Ceník služeb poskytovaných na žádost pacienta

 

Ceník vychází z nákladové kalkulace lékařské praxe.

 

aktualizováno: 17.01.2022 18:07:52