Co je to PBSP?

Pesso Boyden psychomotorická terapie je původní psychoterapeutická metoda vytvořená manželi Albertem Pesso a Dianou Boyden-Pesso ve Spojených státech v druhé polovině 20. století.

Metoda vychází z přesvědčení, že každý člověk je schopen být šťastný v tomto nedokonalém světě:

Rodíme se s potřebami a očekáváme, že budou světem okolo nás naplňovány:

  • Očekáváme, že máme ve světě své místo - v děloze matky, v postýlce, v srdci a očích rodičů, v rodině - pak se cítíme vítáni, na "správném místě".
  • Očekáváme sycení - nejen ve formě potravy, ale i podnětů, lásky, zážitků - díky tomu se cítíme naplnění.
  • Očekáváme ochranu, díky které vyrosteme v bezpečí, bez pocitu ohrožení.
  • Očekáváme oporu - od miminka, které rodiče nosí, po symbolickou oporu, povzbuzení - pak se necítíme na světě sami.
  • Očekáváme limity - jasné hranice, které nám poskytují milující rodiče - díky nim víme, kdo jsme a jaká je naše síla a energie - díky dobrému zážitku limitů můžeme mít svoji sílu a také ji používat bez strachu, že někomu ublížíme.

Očekáváme naplňování těchto potřeb ve správnou  dobu  a správnými lidmi - obvykle rodiči. Rodíme se ale do nedokonalého světa, tedy všichni jsme do jisté míry frustrováni tím, že naše potřeby nejsou naplňovány ideálně - a vytváříme si strategie, jak přežít.

Terapeut pomáhá klientovi v PBSP v sezení, které se nazývá struktura, mapovat a nacházet citlivá místa jeho prožívání, hledá, co by klient potřeboval - či co by býval potřeboval. Následně se na symbolické rovině tato potřeba naplňuje.

Výsledkem práce je "nová paměť" - do mapy našich zážitků z minulosti je zabudována nová vzpomínka vytvořená na míru  klientovi tak, aby zaplnila chybějící místo.

 

Pro koho je PBSP terapie vhodná?

  • pro dospělé klienty, ochotné k práci na sobě, kteří neočekávají okamžitá, snadná a magická řešení,
  • pro ty, kdo mají obtíže ve vztazích a stále opakují podobné chyby,
  • pro ty, kdo trpí nepřiměřenými obavami a úzkostmi,
  • pro ty, kdo mají dlouhodobé nevysvětlitelné psychosomatické obtíže,
  • pro ty, kterým se nedaří být šťastni v tomto nedokonalém světě - a chtějí najít cestu, jak šťastni být.

 

Jak se objednat?

Pokud máte zájem o individuální PBSP terapii, kontaktujte mě telefonicky nebo e-mailem a domluvíme si první schůzku. Na ní zjistíme, zda Vaše potřeby a očekávání odpovídají tomu, co Vám mohu nabídnout osobně i v rámci  metody. První schůzka je zdarma. Další sezení jsou honorována částkou 500 Kč za 60-90 minut, zdravotní pojišťovny tuto terapii neproplácí. Počet sezení je individuální dle kontraktu, obvykle v časovém intervalu 1x za 2-3 týdny.

 

Kde najdu více informací o metodě?

www.pbsp.cz

 

 

 

 

 

aktualizováno: 07.07.2024 11:25:47